BEYNƏLXALQ ŞƏMKİR-QARACƏMİRLİ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASININ ÇÖL-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA (Şəmkir rayonu)

İ.A.Babayev, Y. Qaqoşidze, F. Knauss, A. Balaxvantsev, E.Ə.İskəndərov, N.Ə.Alışov, F.Gutschke, M.Gutte, G.Wüsten -Leyderwald, C. Gentzsch, J. Schöweitz 2011-ci ildə ekspedisiya iyul aynın 21-dən avqust ayının 31-nə qədər çöl-tədqiqat işləri aparmışdır. Ekspedisiyanın elmi tərkibinə Azərbaycandan 3 nəfər: İlyas Babayev-ekspedisiyanın ümumi rəhbəri, AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor, kiçik elmi işçilər Emil İskəndərov və Natiq Alışov;…

QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİYASI ANTİK QƏBƏLƏ DƏSTƏSİNİN ÇÖL-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA (Qəbələ rayonu)

İ.A.Babayev, E.Ə.İskəndərov, N.Ə.Alışov, L.X. Mustafayev, R.İsmayılov 2005-ci ildən başlayaraq Qəbələ arxeoloji ekspediyası SEBA-Seul- Bakı- Azərbaycan- Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası İctimai Birliyi ilə birgə qədim Qəbələ şəhər yerində arxeoloji qazıntılar aparır. 2009-cu ildən Qəbələdə aparılan arxeoloji qazıntılara Koreya Respublikasının müxtəlif universitet və elmi idarələrini təmsil edən arxeoloqların böyük bir qrupu da qoşulmuşdur. Hazırda beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya…

Elmimizin ağsaqqalı

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu yaranandan İlyas müəllim bizim şöbənin  (Azərbaycanın  Antik dövr arxeologiyası şöbəsinin) müdiri olub. Bu şöbə Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin tədqiqində çox mühüm elmi və strateji əhəmiyyəti olan bir şöbədir. Şöbənin tədqiq etdiyi dövrün əvvəli əhəmənilər imperiyasının dağıldığı, sonu isə sasanilər imperiyasının yarandığı vaxta düşür. Makedoniyalı İsgəndərin yaratdığı böyük dövlətin siyasi təsiri şəraitində…