BEYNƏLXALQ ŞƏMKlR-QARACƏMİRLİ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASININ 2009-cu ildə QAZINTILARI HAQQINDA (Şəmkir rayonu)

İ.Babayev, F.Knauss, C.Eminli, A. Mehnert, E. İskəndərov 2006-cı ildə fəaliyyətə başlayan ekspedisiyamız bu il 4-cü ildir ki, Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndi yaxınlığında arxeoloji qazıntı işləri aparır. Bu il Almaniyadan qazıntılarda, ümumiyyətlə, 5 nəfər arxeoloq – Florian Knauss (Ausburq Universi­teti, Münhen Muzeyi) – qrupun rəhbəri, Dr. Yurgen Baer (Heydelberq Universiteti), Florian Klauser (Münhen Universiteti), Andreas Mehnert…

QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASININ ANTİK QƏBƏLƏ DƏSTƏSİNİN 2009-cu ildə APARDIĞI ÇÖL-TƏDQİQAT İŞLƏRİ HAQQINDA    (Qəbələ rayonu) İ.Babayev

2009-cu ildə Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası 2 ay – iyun ayının 1-dən iyul ayının 31-nə qədər Qəbələ şəhərinin xarabalıqlarında arxeoloji qazıntı işlərini davam etdirmişdir. Son illərdə olduğu kimi bu ildə ekspedisiyanın qazıntı işlərini aparan fəhlələrin əmək haqqını SEBA (Seul-Bakı)-Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Müba­diləsi Assosiasiyası, ekspedisiyanın elmi işçilərinin ezamiyə xərclərini isə AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu ödəmişdir. Hesabat ilində…

AZƏRBAYCANDA ARXEOLOGİYANIN MÜASİR VƏZİYYƏTİ NAİLİYYƏTLƏR, İMKANLAR, PERSPEKTİVLƏR

İlyas Babayev Tarix elmləri doktoru, professor Məlum olduğu kimi, tarixi problemləri öyrənmək üçün yazılı qaynaqların əhəmiyyəti çox böyükdür. Lakin insan cəmiyyətinin yaşı üç milyon ilə yaxın olduğu halda ən qədim yazılı abidələr yalnız təxminən beş min il bundan əvvəl meydana gəlmişdir. Bu ən qədim yazılı abidələr də Mesopotamiya və Misirə aiddirlər. Başqa ölkələrdə isə yazıdan…