Redaktordan

  Gülüstan(1813-cü il) və Türkmənçay (1828-ci il) müqavilələri əsasında Azərbaycan Rusiya ilə İran arasında bölüşdürüldükdən sonra İran və Türkiyədən Cənubi Qafqaz ərazisinə, əsas etibarilə Ermənistan və Azərbaycana 1920-ci ilə qədər 600 min erməni köçüb gəldi. Əslində elə keçən əsrin 20-ci illərindən azərbaycanlıların Ermənistanda öz doğma yurdlarından qovulması prosesi başlandı. Hesablanmışdır ki, 1828-ci ildən 1920-ci ilədək…